KAT MALİKLERİNE 2018 VERGİ RAYİÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 
 
İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞINA
 
DAVACI :………(isim-soyad-adres-TC)
 
DAVALI :Beşiktaş Belediye Başkanlığı (adres)
 
TEBLİĞ TARİHİ: 1.7.2017
 
VERGİNİN CİNSİ:Emlak vergisi
 
KONUSU :2018 yılı için belirlenen emlak vergisi M2 asgari beyan değerine itirazdır.
 
 
    ………..adresinde bağımsız bölüm malikiyim.Bağlı bulunduğumuz Beşiktaş Belediyesince Akat mahallesi muhtarlığına tebliğ olunan arsa birim metrekare asgari beyan değerlerine itiraz etme ihtiyacı duymuş bulunuyorum. Şöyleki:
 
1-      2014-2017 dönemi için sitemizin bulunduğu cadde ve sokaklar için tayin olunan arsa M2 birim fiyatları 2014 yılı için 7.000 TL iken dört yıl içinde yasa gereği yeniden değerleme oranları tatbiki ile 2017 yılı için 7.848 TL ye ulaşmıştır.Ancak 2018 yılı için M2 birim fiyatı 16.000 TL olarak belirlenmiştir ki bu artış 2014 yılına göre % 140 lık bir artışa isabet etmektedir.OYSA:
 
2014 yılında asgari ücret 1.071 TL iken
2017 yılında asgari ücret 1.777 TL olmuştur.
Artış oranı %65 tir.
 
 
2014 yılında Cumhuriyet Altını  643 TL iken
2017 yılında Cumhuriyet Altını  948 TL olmuştur.
Artış oranı % 46 dır.
 
 
2014 yılında 1$ = 2.1029 iken
2017 yılında 1$= 3.5397 TL olmuştur.
Artış oranı %70 tir.
 
Bunların ortalaması ise:
65+46+70=181/3=%60,3 tür.
 
    Bu durum ülkenin mali portresini net olarak yansıtmakta iken gayrımenkul birim değerlerindeki % 140 lık artış kabul edilemez bir orandır.
 
 
    2- Sitemizin bulunduğu mevki:
 
   Sera Sokak M2 birim fiyatı 11.000 TL
 
    Yasemen Sokak M2 birim fiyatı 11.000 TL
 
    Kaktüs Sokak M2 birim fiyatı 12.000 TL
 
    Bu sokaklar üzerinde kurulu Alkent Sitesi M2 birim fiyatı 16.000 TL
 
   Böyle bir değerlendirme asla kabul edilemez,ZİRA:
 
a-      Tespitler sokak ve cadde olarak yapılır,site bazında yapılmaz.
b-      Sitenin bulunduğu cadde veya sokak değermendirilir,aynı sokak üzerinde % 50 farklı oranda ve BİNAYA MAHSUS tespit yapılamaz.
c-      Dikkat edilirse Ticaret odası ve Mahalle Muhtarı ile birlikte birim fiyat listesine kabul edilmediğine dair muhalefet şerhi koyulmuştur.
 
    Belediyeler ticari şirket değildir,hizmet verecek kamu kuruluşudur.dolayısı ile kar gayesi gütmezler,hizmet verirler.Ülkede dört yılda tüm mali sektörde resmi artış oranı % 60.3 iken(yıllık %15) arsaların değer artışının % 140 olduğu düşünülemez.Bu artış mükellefin bu bedeli ödeyemeyip evinden barkından olması nedenidir ki hukuk devletinde kabul edilemez.
 
    N E T İ C E :
 
    Yukarıda arzolunan nedenlerle:
 
    Beşiktaş Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler müdürlüğünün yapmış olduğu tespit bir belediye hizmeti değil vatandaşa karşı görevini aşan  külfet getirici eylemdir.Hizmet amacını aşan ve yukarıda belirlenen veriler karşısında da bu işlem hukuk kurallarına ve adalet ilkelerine aykırıdır.Zira Emlak Vergisi kanununun ve Vergi Usul Kanunu hükümleri ile belirlenecek yeni rakamlar için bir ölçü getirilmiştir.Emlak Vergisi kanununun 33. Maddesinde sayılan  “vergi değeri tadil eden sebeplerden” hiçbiri bu tespitte yoktur.Bu nedenle Beşiktaş Belediyesinin Akat mahallesi ve sitemiz olan Al Kent sitesi için özel olarak oluşturduğu birim fiyat listesinin iptaline,masraf ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini dileriz.
 
                                                                                         İsim-Soyad- imza